Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch

Obsah

Vandrování 2023

 


 

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 


Pomoc Hřensku


 

INFORMACE PRO OBČANY K NOUZOVÉMU STAVU - PANDEMIE  COVID-19

 


Přijďte mezi nás

Pravidelným výcvikem a soutěžemi se neustále připravujeme chránit Vaše životy, domy, životní prostředí a pomáhat při každodenním dění v naší obci.
Zaměřujeme se rovněž na práci s dětmi a tak zajišťujeme i pro budoucnost pocit bezpečí všech našich občanů.
Pomáháme při výjezdech nejen v naší obci.
Pokud máte zájem o práci v našem kolektivu, práci s dětmi, nebo dokonce stát se členy výjezdové jednotky - neváhejte a přijďte mezi nás.


Hasičské desatero

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.