Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch

Obsah

Informace k projektu v rámci "Programu Cíl 3 / Ziel3" 

 


na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013  mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

 

  • Název projektu: Společná požární ochrana územních oblastí Kalek a Rübenau
  • Číslo žádosti: 100015765
  • Příjemce dotace: Obec Kalek
  • Kooperační partneři: Obec Kalek 52, 43132 Kalek,                                                                                                Stadtverwaltung Marienberg, Markt 1, 09496 Marienberg
  • Výše dotace: V dotaci na projekt jsou obsaženy prostředky Evropské unie                                                 (prostředky ERDF) ve výši 85% celkových způsobilých výdajů,maximálně                          však 282.631,04 EUR

 

V rámci projektu byly vytvořeny také tyto webové stránky a  získali jsme techniku a vybavení pro sbor dobrovolných hasičů.