Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch

Obsah

1.4.2011 - Slavnostní předání

 

Přijďte mezi nás

Pravidelným výcvikem a soutěžemi se neustále připravujeme chránit Vaše životy, domy, životní prostředí a pomáhat při každodenním dění v naší obci.


Zaměřujeme se rovněž na práci s dětmi a tak zajišťujeme i pro budoucnost pocit bezpečí všech našich občanů.


Pomáháme při výjezdech nejen v naší obci.


Pokud máte zájem o práci v našem kolektivu, práci s dětmi, nebo dokonce stát se členy výjezdové jednotky - neváhejte a přijďte mezi nás.


Hasičské desatero

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

Z kroniky obce Kalek . . . 

Sbor dobrovolných hasičů Kalek  byl  založen dne 26.12.1878, kdy se k založení dobrovolných hasičů shromáždilo 36 mužů, kteří ve vyloženém seznamu svůj vstup ohlásili a složili do rukou představitelů obce přísahu.  Na 2. shromáždění  konaném dne 5.1.1879 byli muži sboru rozděleni do čet. Každá četa zvolila svého velitele čety. Tehdy čítal sbor 53 mužů.

Ve výborové schůzi 19.1.1879 bylo rozhodnuto zajistit v hostinci Franze Brücknera, č. 22, proškolení signálů. Pro cvičiště a shromaždiště byl určen prostor u hasičárny. Hasičská zbrojnice stála už tehdy na svém nynějším místě za zahradou Heroldovy nemovitosti. Stříkačka a veškeré výzbrojní předměty byly ve vlastnictví obce. Od 1880 se přijímali také příspěvky platící členové.

Dne 6.3.1879 vyjel Sbor k prvnímu požáru - k Teichertovu mlýnu čp. 33.

 

Z tehdejších  stanov:

Dobrovolní hasiči Kalek sledují poskytnutí pomoci, záchranu a ochranu života a majetku při nebezpečí ohně a vody a všech elementárních událostí - zhroucení domů- a jiných neštěstí, jaké vyžadují školené mužstvo. Účelu je dosahováno teoretickým a praktickým vzděláním v hasební, záchranné a sanitní služba. Členem může být každý, kdo je 18 roků starý a pro hasičskou službu je tělesně vhodný.

Požáry v obci:

4.7.1844 Č. 26. Franz Günzl (z Pfarrchronik)

1877 lesovna na zámku č.2

1878 Hospodářské stavení v železárně

6.3.1879 Č. 33, Teichertův mlýn. Byl to první požár, při kterém sbor vyjel

15.8.1884 Č. 48. Chudobinec. Nebyl již vybudován.

Č. 41. U Samelbauera. Novostavba již nestojí na starém místě

1888 Č. 18. U strůjce-Tonl. Úder blesku, první požár

Červen 1893 Č. 14. Šafář-rolník

5.1.1894 Č. 38. Fritsch prkno-mlýn, první požár

1895 Č. 11. Stodola od Vogl Franz

Č. 18. U Schmied-Tonla. Úder blesku, druhý požár

1898 Č. 63. Blumseffenhaus, nebyla znovu vybudována

Pros. 1898 Č. 13. Remtisch Leonhard

1900 Č. 31. Glößův mlýn

Květen 1901 Č. 27. Hüblerseff

1.5.1903 Č. 34. Dorfseffenhaus

5.2.1909 Č. 50. Lorenzův dům

1909 Č. 32. Fischer Karl

Č. 35. Tirschekův dům

1910 Stodola k č. 31, teď obytnému domu č. 127

16.9.1911 č. 45. Wiessen Herbert

1912 Č. 15. Hansův domek, znovu nepostaven

Červenec 1915 Č. 13. Remtisch Leonhard, druhý požár

19.6.1917 Č. 51. Schuster Karl, znovu nepostaven

27.11.1918 Č. 33. Teichertova pila

25.11.1918 Č. 31.Nitsch

1924 Č.38. Fritschova pila, druhý požár

5.5.1927 Železárna Fritsch Walter a Franz, první požár

28.11.1930 Železárna Fritsch Walter, druhý požár

1931 Č. 129. Soustružna Franz Herold